Så här beställer du Gratis prenumeration på
Geografitorgets Nyhetsbrev:

  • Skapa ett nytt mejlmeddelande till: pren[snabel-a]geografitorget.se
  • Du anger som ämne: Gratis Nyhetsbrev
  • I mejlet skriver du din mejladress.
  • Du skriver din mejladress en gång till.
  • Skriv ditt namn (förnamn och efternamn).
  • Skriv din bostadsort.
  • Sänd mejlet till: pren[snabel-a]geografitorget.se.