Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

 Geografiska
 Notiser:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1948 1947 1946 1945 1944 1943

Nedladdningsbara Geografiska Notiser 2014

Nr 2014/4

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
  + Ämnesdidaktiska hörnet - fältstudier. David Örbring
Nils Lewan och Olof Wärneryd : Runa - Prof. em. Olof Nordström.
Gabriel Bladh : Geografilärare och geografiundervisning i den svenska grundskolan
- några delresultat av en enkätstudie.
Lovisa Solbär : Gårdar bakom landskapet. En longitudinell studie av brukningsenheter under 1930-2010 i en socken i nordvästra Skåne.
Ander Fridfeldt, Mona Pettersson, Margareta Rämgård, Sofie Trygger och Anders Schærström : Medicinsk geografi på svenska universitet.
Rolf Palmberg : Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka.
Recensioner.
Bo Magnusson : Nätverk för praktiskt verksamma i historiska landskap .

Nr 2014/3

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
David Örbring : Ämnesdidaktiska hörnet - fältstudier.
Bengt Rystedt : Internationella Kartans År.
Nils Lewan och Olof Wärneryd : Professor em William R. Mead till minne.
Thomas Blom & Mats Nilsson : Gränsernas mystik. Lockelsen av det okända.
Martina Angela Caretta, Brian Kuns & Natasha Webster : Praktiska, metodologiska och emotionella utmaningar i fält - mot ärligare diskurser om fältarbete inom kultutgeografi.
Magnus Berencreutz : Ett paradigmskift (?) i svensk geografi.
Martin Klerung : Hållbar markanvändning - agrara förutsättningar i Bangladesh.
Bo Magnusson : Skärgårdshavets biosfärområde.
Recensioner.

Nr 2014/2

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
  + Ämnesdidaktiska hörnet
  + Välkommen på 81-årkalas!
Annons : Konferensen Geografin i skolen og skolen i geografien.
Magnus Berencreutz : Om politisk kultur i det tidigmoderna politiska landskapet.
Svante Karlsson & Ulf Sandqvist :
Den digitala tekniken och den svenska skolan. Rumslig upplösning och försämrad läsförståelse?
Per-Åke Nilsson : Den förenade olikheten.
Kristina Trygg : Kunskapsarbetarnas geografi.
Recensioner.

Nr 2014/1

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
  + Ämnesdidaktiska hörnet
  + Pris till geografilärare
Filip Stålnacke & Ida Andersson : Interna eller externa målgrupper?
Bo Magnusson : Råbäcks kalkbruk - en industrihistoria i geologins tecken.
Mikaela Hermans : Klimatförändringen - en hälsorisk.
Kartdagar 2014.
Lars Arvidsson : Den dolda geografin.
Konferensen PECSRL -11 sept. 2014.
Recensioner.

Hem
Senast uppdaterad 150111